Đã có trên

Hình ảnh từ GO-KOREA: Mobile App Store Badges 1
Hình ảnh từ GO-KOREA: Mobile App Store Badges

Đã có trên

Hình ảnh từ GO-KOREA: Mobile App Store Badges 1
Hình ảnh từ GO-KOREA: Mobile App Store Badges
Hình ảnh từ GO-KOREA: Mobile App Store Badges 1
Hình ảnh từ GO-KOREA: Mobile App Store Badges

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 Comments

  1. Em làm ở công ty từ ngày 1/10/2021 và em dự định nghỉ vào ngày 30/12/2022.Nhưng em xin cong ty nghỉ phép tháng 10 không lương. Vậy 퇴직금 có được tính 3tháng cuối là ( tháng 9,tháng 11, tháng 12 ) không ạ?

Có thể bạn sẽ quan tâm