Sau khi mua điện thoại, các bạn có thể đăng ký mạng ở đây Đăng ký MVNO KT Online