Bạo hành con cái trong gia đình đa văn hóa tại Hàn, hậu quả và giải pháp

Bạo hành con cái trong gia đình đa văn hóa tại Hàn, hậu quả và giải pháp

Ở Việt Nam, việc cha mẹ đánh chửi con cái, cho đến bây giờ trong nhiều gia đình, nhất là ở nông thôn, vẫn được coi là “chuyện bình thường ở huyện”, con tôi sinh ra thì tôi dạy, mắc mớ gì tới ai… Việc xử phạt hay có biện pháp ngăn chặn những hành…

Tố cáo hành vi bạo hành tình dục (성폭력)

Tố cáo hành vi bạo hành tình dục (성폭력)

Bạo hành tình dục nghĩa là gì? “성폭력”이란 성(性)적인 행위로 남에게 육체적·정신적 손상을 주는 물리적 강제력을 말합니다. Bạo hành tình dục là sử dụng sức mạnh cơ học để gây tổn thương về mặt thân thể và tinh thần cho người khác bằng hành vi mang tính chất tình dục. Đặc điểm của tố cáo…

PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ CHỒNG HÀN BẠO HÀNH – CÓ NÊN IM LẶNG?
|

PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ CHỒNG HÀN BẠO HÀNH – CÓ NÊN IM LẶNG?

Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ các chị em ly hôn với chồng Hàn, chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều chị em bị chồng bạo hành bằng nhiều hình thức. Rõ ràng nhất là đánh đập, có chị em bị chồng đánh cho thương tích. Tiếp đến, hình thức bạo hành…