Sinh viên bắt đầu cần đóng bảo hiểm từ tháng 3/2021
| | |

Sinh viên bắt đầu cần đóng bảo hiểm từ tháng 3/2021

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, sinh viên nước ngoài ở lại Hàn Quốc trong hơn sáu tháng sẽ cần đóng bảo hiểm y tế bắt buộc của nhà nước bắt đầu từ tháng 3/2021. Sự điều chỉnh trong việc đóng bảo hiểm của sinh viên nước ngoài tại Hàn Đầu tuần này, Bộ…

Cách kiểm tra danh sách người phụ thuộc bảo hiểm y tế
| |

Cách kiểm tra danh sách người phụ thuộc bảo hiểm y tế

Trong bài viết trước, GO-KOREA từng đề cập tới việc: Chúng ta có thể thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế quốc dân tại Hàn. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn cách kiểm tra danh sách người phụ thuộc bảo hiểm y tế mà bạn đã đóng. Vì…

Thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế quốc dân trong 5 phút
| |

Thêm tên người thân vào bảo hiểm y tế quốc dân trong 5 phút

Ưu điểm vượt trội nhất của bảo hiểm y tế quốc dân tại Hàn là: chỉ cần một người đóng thì toàn bộ các thành viên còn lại trong gia đình đều được hưởng. Bạn chỉ cần đăng ký bảo hiểm y tế quốc dân. Rồi sau đó thêm tên những thành viên trong nhà…

Các thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế cho người nước ngoài năm 2019

Các thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế cho người nước ngoài năm 2019

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài là loại bảo hiểm bắt buộc tham gia và cũng là quyền lợi thiết thực của mỗi người Việt Nam tại Hàn Quốc. Và trong năm 2019 này, chế độ ưu đãi bảo hiểm y tế quốc dân cho người nước ngoài tại Hàn đã có sự…

Tăng phí bảo hiểm sức khoẻ năm 2019

Tăng phí bảo hiểm sức khoẻ năm 2019

Khi đăng ký bảo hiểm sức khỏe dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc, người Việt sẽ được nhận chính sách ưu đãi khá lớn. Tuy nhiên, về mức giá tham gia bảo hiểm, thì năm tới 2019, Chính phủ Hàn sẽ tăng phí lên. Khái quát về chế độ bảo hiểm sức khỏe…