Số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 4.000 ca

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 4.000 ca

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 24/11, Hàn Quốc ghi nhận 4.116 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 4.088 ca phát sinh trong cộng đồng và 28 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới lần đầu vượt…