Một cô dâu Việt Nam trong đường dây làm chứng minh thư giả bán cho lao động BHP để chiếm đoạt tài sản bị cảnh sát bắt giữ.

Một cô dâu Việt Nam trong đường dây làm chứng minh thư giả bán cho lao động BHP để chiếm đoạt tài sản bị cảnh sát bắt giữ.

Một băng nhóm lừa đảo mang quốc tịch việt nam với chủ chốt là những cô dâu Việt Nam đã đạt được quốc tịch Hàn quốc đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi làm giả thẻ đăng ký cư trú người nước ngoài để bán cho những lao động cư…