Hàn Quốc: Tăng mạnh số người sở hữu tài sản từ 1 tỷ won trở lên nhờ cổ phiếu

Hàn Quốc: Tăng mạnh số người sở hữu tài sản từ 1 tỷ won trở lên nhờ cổ phiếu

Trong khảo sát thực hiện trên 400 người Hàn Quốc giàu có của KB, số lượng các nhà đầu tư tích cực và năng nổ, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để thu được lợi nhuận cao đã tăng 5,2%. Một báo cáo công bố ngày 14/11 cho hay số lượng…