‘Bộ tộc Kangaroo’ ở Hàn Quốc: Thế hệ không tự lập

‘Bộ tộc Kangaroo’ ở Hàn Quốc: Thế hệ không tự lập

Gần đây, truyền thông xã hội Hàn Quốc liên tục đề cập một thực trạng nhức nhối trong xã hội. Đó là những thanh – trung niên 30 – 40 tuổi vẫn thản nhiên ăn bám cha mẹ già. Người Hàn Quốc gọi họ là Bộ tộc Kangaroo (Kangaroo Tribe – KT), thể hiện thái…

Nhiều người Hàn Quốc có cái nhìn tiêu cực về học online trong đại dịch

Nhiều người Hàn Quốc có cái nhìn tiêu cực về học online trong đại dịch

50,5% người tham gia khảo sát cho rằng sự gia tăng các lớp học online là trở ngại lớn nhất trong số những thay đổi khi sống giữa đại dịch. Vừa qua, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc thực hiện khảo sát với khoảng 36.000 người dân quốc gia này về những thay đổi khi…