THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI HÀN TẠI VIỆT NAM HOẶC HÀN QUỐC

THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI HÀN TẠI VIỆT NAM HOẶC HÀN QUỐC

I-Thủ tục đăng ký kết hôn với người Hàn tại Việt Nam Khi thực hiện đăng ký kết hôn tại Việt Nam, các cô dâu Việt sẽ có những thuận lợi nhất định. Thứ nhất, chúng ta hẳn đã quen với trình tự xin giấy tờ tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền….