Leo núi trong nhà tại Hàn Quốc ở đâu?

Leo núi trong nhà tại Hàn Quốc ở đâu?

Hãy tận hưởng hoạt động leo núi trong nhà ở Seoul khi bạn đặt phòng tập thể dục này gần Digital Media City! (Người dùng mới được giảm thêm 3.000 yên hoặc giảm 3 đô la cho lần đăng ký đầu tiên). Giới thiệu chung về phòng tập leo núi trong nhà tại Hàn Quốc…