Lương tối thiểu / Lương bộ Hàn Quốc

Lương tối thiểu / Lương bộ Hàn Quốc

Lương tối thiểu hay còn gọi là lương bộ là một khái niệm khá quan trọng khi bạn làm thêm hoặc làm trong xưởng ở Hàn Quốc. Đây là mức lương tối thiểu người lao động có thể trả, và nhiều nơi trả đúng mức lương này. Trả dưới mức lương này là một hành…