‘Bộ tộc Kangaroo’ ở Hàn Quốc: Thế hệ không tự lập

‘Bộ tộc Kangaroo’ ở Hàn Quốc: Thế hệ không tự lập

Gần đây, truyền thông xã hội Hàn Quốc liên tục đề cập một thực trạng nhức nhối trong xã hội. Đó là những thanh – trung niên 30 – 40 tuổi vẫn thản nhiên ăn bám cha mẹ già. Người Hàn Quốc gọi họ là Bộ tộc Kangaroo (Kangaroo Tribe – KT), thể hiện thái…