Sáng 25/11 một cuộc tổng đình công quy mô lớn đã nổ ra bất chấp sự gia tăng của dịch bệnh COVID 19.

Sáng 25/11 một cuộc tổng đình công quy mô lớn đã nổ ra bất chấp sự gia tăng của dịch bệnh COVID 19.

Rạng sáng nay 25/11 một cuộc tổng đình công quy mô lớn của liên đoàn vận tải đã nổ ra bất chấp sự gia tăng của dịch bệnh COVID 19. Mục đích của việc đình công lần này là xoay quanh vấn đề yêu cầu chính phủ cải thiện chế độ làm việc và giải…